Voorwaarden

Voorwaarden

Kinderboerderij de Maten in Apeldoorn verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier.

Het gastdier dient bij aankomst in goede gezondheid te verkeren.

De Kinderboerderij kan een gezondheidsverklaring van een dierenarts verlangen.

Eventuele dierenartskosten tijdens het verblijf worden doorberekend.

Het gastdier mag geen gevaar opleveren voor verzorgers en bezoekers.

Mocht het gastdier ondanks adequate verzorging ziek worden of overlijden, dan kan de Kinderboerderij daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Wij willen graag weten wat er met uw dier moet gebeuren in geval van overlijden.

De dag van brengen en van halen tellen elk als 1 dag, op beide dagen is immers voer en verzorging nodig.

Er is geen terugbetaling bij eerder ophalen van het gastdier dan afgesproken.

Als het gastdier 1 week na de afgesproken datum niet is opgehaald, dan vervalt het eigendom van het gastdier aan de Kinderboerderij.